HUNCA SHOP İNTERNET SİTESİ

AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Hunca Kozmetik Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (“Hunca Shop”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor; dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Hunca Shop’un yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için oldukça önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılınmıştır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlem Güvenliği Verisi

Trafik bilgisi (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, port bilginiz)

Pazarlama Verisi

Çerez kayıtlarınız, davranış analiz sonuçlarınız

Hunca Shop olarak, huncashop.com internet sitemizi ziyaretinizle birlikte yukarıda belirtilmiş olan verilerinizi dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Hunca Shop tarafından, aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Hunca Shop internet sitesini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği

kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Hunca Shop internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi,
 • Gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması,
 • Size özel reklamların sunulabilmesi ve
 • İnternet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla
 • Pazarlama

kategorisindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurum ve kuruluşlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, topluluk şirketlerimize ve iş ortaklarımıza aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Hunca Shop hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş süreçlerimizin devamlılığı ve geliştirilmesi amaçları ile teknik alt yapı desteği aldığımız firmalara,
 • Hunca Shop’un hizmetlerini sunması amacıyla yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu topluluk şirketlerine,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlara ve denetçilere,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

aktarılabilmektedir.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

HUNCA SHOP ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. Hunca Kozmetik Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Hunca Shop”), sizlere, internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

İnternet sitemizdeki çerezler:

 • İnternet sitesinin daha düzgün ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,
 • İnternet sitesi trafiğini arttırmak
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

amacıyla çalışmaktadır.

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.youronlinechoices.eu/ ve www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı